Hollanda’da Türkçe Eğitiminin Bugünü ve Geleceği

Son zamanlarda sıkça duymaya başladığımız ifadelerin başında “ana dilin önemi’’ ve “çocuklarda erken yaşta ana dili öğretimine başlanmasının olumlu etkileri’’ yer alıyor. Bu sevindirici bir gelişme elbette ama sorulması gereken önemli bir soru var: Bunun için bizler neler yapıyoruz ya da bu konuda neler yapılıyor?
Altı yıldır Hollanda’da yaşayan ve çalışan bir Türkçe öğretmeni olarak özellikle çocuklarda Türkçe eğitiminin giderek önem kazanmaya başladığını gözlemliyorum fakat burada üzerinde durulması gereken önemli noktalar var. Öncelikle ailelerin, ana dil derslerinin öneminin farkına varabilmesi için daha çok adım atılmalı. Onları bilinçlendirecek etkinlikler düzenlenmeli, bilgi verme amaçlı kitapçıklar oluşturulmalı. Bu noktada alanında tecrübeli ve donanımlı eğitimcilerimizden de faydalanabiliriz. Bir diğeri de okullarda Türkçe dersleri… Çocuğun haftada birkaç saat alacağı Türkçe ana dil derslerinin hem Hollandaca ve başka yabancı dilleri öğrenmesine hem de okuldaki diğer derslerine olumlu katkısı olacağını artık bu konuda yazılmış birçok bilimsel makale de doğruluyor. Çocuğun ana dilini kendi okulunda öğrenmesi hem çocuk hem de öğretmen için zaman ve mekân açısından da son derece verimli olacaktır. Bu konuda okulların idari kadrolarıyla görüşülüp onlara ana dil derslerinin öneminin aktarılması, nitelikli öğretmenler ve doğru materyal seçimi de büyük bir önem taşıyor.
Çocuklarımız ilkokul (ideal olarak okul öncesi) dönemiyle birlikte Türkçe ana dil derslerine başladığında hem yaşlarının etkisiyle daha hızlı öğrenecek hem de gelecekleri için kendilerine güzel bir temel inşa etmiş olacak. Ayrıca bu derslerin çocukta yaratacağı olumlu psikolojik etkiler de göz ardı edilemez. Türkçe dersleri sayesinde çocuk ana dilini sadece evde ailesiyle ya da zaman zaman akraba ve arkadaşlarıyla konuşmakla yetinmeyecek, zamanla diğer dil becerilerinde de (okuma, yazma ve dinleme) ilerleme kaydedecektir. Böylece kendini Hollanda ve Türk kültürü arasında sıkışmış hissetmek yerine zamanla ana dilinde yetkinleştiğinin bilincine varan çocuk, hem kendi dilini ve kültürünü doğru şekilde tanıyacak hem de Hollanda’ya ve Hollandacaya daha kolay uyum sağlayabilecek.

Anlaşılacağı üzere Türkçenin ve çocuklarımızın yarınları için bugünden adımlar atılması büyük önem taşıyor. Bunu başarmanın en iyi yolu ise Hollanda’daki Türk toplumu, anne babalar ve eğitimcilerin ortak ve planlı çalışmalarını geliştirerek sürdürmeleri olacaktır.

Hilal Demirci Şen
Türkçe Öğretmeni
https://turkishwithhilal.nl/

1 Beğeni